Parama moksleiviams

Išdalinome moksleiviams apie 2000 mokymosi krepšelių už daugiau kaip 50 000 Eur

Moment Credit žvelgia į ilgalaikę perspektyvą ir tiki, kad sėkmingas verslas privalo būti grindžiamas atsakomybe prieš visuomenę, aplinką ir darbuotojus. Todėl bendrovė ne tik atsakingai skolina, vysto verslą ir rūpinasi savo darbuotojais, bet ir siekia prisidėti prie bendruomenės raidos ir gerovės, skirdama dalį pelno švietimui ir remdama jautriausią visuomenės sluoksnį - vaikus.

Aktualiausias bendruomenių problemas Moment Credit sužinojo bendraudama su miestų savivaldybėmis. Kaip vieną opiausių klausimų Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių miestų savivaldybių atstovai įvardijo ypač išaugusį socialiai remtinų šeimų skaičių. Kadangi šiuose miestuose veikia bendrovės skyriai, o ji siekia bent iš dalies prisidėti prie bendruomenių problemų sprendimo, mokslo metų pradžioje kelerius metus iš eilės Moment Credit rėmė sunkiai gyvenančių šeimų vaikus šiuose miestuose, dovanodama jiems būtiniausių mokyklinių reikmenų rinkinius.

Per visą paramos laikotarpį buvo išdalinta apie 2000 krepšelių moksleiviams už daugiau kaip 50 000 €. Krepšeliuose moksleivių laukė rašikliai, skaičiuotuvai, sąsiuviniai ir kiti būtiniausi daiktai pradedant naujus mokslo metus. Ne vienerius metu vykusiame projekte aktyviai dalyvavo ir patys Moment Credit darbuotojai, kurie tam skyrė savo laisvalaikį, noriai bendravo su vaikais, dalino moksleivių krepšelius.

„Mums svarbu bent šiek tiek prisidėti sprendžiant socialines bendruomenių problemas. Sunkiai gyvenančioms šeimoms ypač sunku išleisti vaikus į mokyklą. Labai norėtume, kad mūsų dovanojami sąsiuviniai, rašikliai, skaičiuotuvai ir kiti būtiniausi daiktai bei dėmesys paskatintų šiuos vaikus mokytis geriau ir jie turėtų galimybę visavertiškai siekti išsilavinimo kartu su savo bendraamžiais. Šie paramos projektai – pradžia darbų, kuriuos ketiname nuveikti“,– sakė Moment Credit generalinis direktorius Viktoras Milkevičius.

Įrengėme mokyklose 5 kompiuterių klases už daugiau kaip 15 000 Eur

Vystantis technologijoms svarbu, kad mokiniai įgautų svarbių kompiuterinio raštingimo žinių jau mokykloje ir padėtų tvirtą pamatą stiprinti įgūdžius aukštosiose mokyklose. Deja, ne visos Lietuvos mokyklos gali pasigirti moderniomis ir poreikius atitinkančiomis kompiuterių klasėmis. Atsinaujinti kompiuterių klases – brangi investicija, todėl daug mokyklų tiesiog neišgali to padaryti. Todėl tęsdama tradiciją remti švietimą ir skatinti vaikus mokytis, Moment Credit penkioms mokykloms Vilniuje, Klaipėdoje, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose įrengė kompiuterių klases - padovanojo 40 naujų kompiuterių. Taip dar kartą parodydama, jog jaučia socialinę atsakomybę, bei skatindama prie socialinių projektų prisidėti ir kitus verslo atstovus.

Rinktis kreditą
0.00 €
0.00 €
Uždaryti