Pinigai tavo sąskaitoje vos per kelias minutes!
+370
Šiuo numeriu bus išsiųstas Jūsų naudotojo ID
Su bendrosiomis kredito sutarties sąlygomis sutinku
Patvirtinu, kad mano pateikti asmens duomenys yra teisingi. Esu informuotas, kad UAB Moment Credit tvarkys mano asmens duomenis ir susipažinau su Moment Credit Privatumo politika.

Asmens tapatybei nustatyti, Jūsų kreditingumui įvertinti, kredito sutarčiai sudaryti, vykdyti bei administruoti, taip pat įsiskolinimui valdyti turite pateikti Moment Credit prašomus asmens duomenis (asmens tapatybės nustatymui reikalingus duomenis, informaciją apie pajamas, įsipareigojimus ir kitą  kreditingumui įvertinti reikalingą informaciją, kontaktinę informaciją, banko sąskaitos duomenis). Jums nepateikus savo asmens duomenų, Moment Credit bus priversta atsisakyti sudaryti su Jumis kredito sutartį, nes neturės galimybės nustatyti Jūsų asmens tapatybės, patikrinti/patikslinti Jūsų asmens duomenų, įvertinti Jūsų kreditingumo bei sudaryti ir tinkamai vykdyti kredito sutarties.

Be to, siekiant tinkamai vykdyti sudarytą sutartį, kurti ir vystyti paslaugas bei gerinti kokybę, taip pat Bendrovės teisių ir interesų apsaugos įgyvendinimo tikslu Bendrovė tvarko Jūsų duomenis: asmens tapatybės nustatymo duomenis, kontaktinius duomenis, informaciją apie pajamas, įsipareigojimus ir kitą kreditingumui įvertinti reikalingą informaciją, pokalbių įrašus, informaciją apie interneto svetainėje Jūsų atliekamus veiksmus, informaciją apie sudarytos sutarties vykdymą, Jums suteiktų paslaugų apimtį, įpročius, lūkesčius ir pasitenkinimą paslaugų kokybe.

Moment Credit užtikrina Jūsų asmens duomenų saugumą, laikydamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo, Europos Sąjungos Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento bei kitų teisės aktų reikalavimų. Visi Moment Credit darbuotojai bei atstovai įsipareigoja saugoti Jūsų asmens duomenų paslaptį. Moment Credit taip pat įgyvendina tinkamas organizacines ir technines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Detalesnę informaciją rasite Bendrovės Privatumo politikoje (žr. nuorodą aukščiau).

Uždaryti